HOŞGELDİNİZ

Sn. Bakan Fatma Şahin’in Hoşgeldiniz Mesajı

T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu ve UN WOMEN ortaklığında 6-8 Kasım 2013 tarihinde İstanbul WOW Otel’de “İstanbul Sözleşmesi’nin 3. Yılında Kadının İnsan Haklarındaki Gelişmeler” başlıklı uluslararası etkinliğe ülkemiz adına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duymaktayız.

Bilindiği üzere; uygarlık düzeyine erişme sürecinde insanlığın yaşadığı tarihsel deneyimler sonucunda insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, kadın-erkek eşitliğine saygı günümüzde uluslararası toplumun ortak değerleri haline gelmiş; eşitliğin sağlanması ve ayrımcılığa uğramama prensibi insan haklarına dair tüm belgelerde temel alınmıştır. Günümüzde demokratikleşme sürecinde bulunan bütün toplumlarda; kadınların birey olarak sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerini kullanmaları, karar mekanizmalarında daha etkin bir şekilde yer almaları eşitlik, sürdürülebilir kalkınma ve barışın inşası ve korunması için kritik bir unsurdur. Bütün bunların gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel olan kadına yönelik şiddetle mücadele ise vazgeçilmez bir unsurdur.

Kadına yönelik şiddetle mücadele en etkili araçlardan biri olacağına inandığımız, çekincesiz olarak imzalayan ve onaylayan ilk Ülke olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’nin, daha fazla ülke tarafından imzalaması ve onaylamasına vesile olmak amacıyla düzenlenen bu etkinliğe ev sahipliği yapmak aynı zamanda ülkemizde kadın hakları konusuna verilen önemin göstergesidir.

Toplantıya üst düzey AK, BM, AB yetkilileri ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Sayın Bakanlar ve ülkemizden ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı beklenmektedir.

Toplantı çerçevesinde düzenlenecek oturumların başta Türkiye’de yaşayan kadınlar olmak üzere tüm dünya kadınlarına katkı sağlayacağına derinden inanıyorum.

Fatma ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı